Nemčina s úsmevom

Už 10 rokov učím nemčinu, vo firmách, v jazykových inštitúciach a viem, že nemecký jazyk a slovnú zásobu sa najrýchlejšie človek naučí priamo vo vetách.

"Učíme sa pre seba, nie pre školu." 

  Seneca

                                

Nemčina s úsmevom

Každý človek má svoje limity, ktoré môže  posúvať.

Keď sa niečo naučíme, vedomosti nám zostanú a

môžeme ich využiť v praxi.