Nemčina s úsmevom formou konverzácií

         

Vyučovanie pre úplných začiatočníkov, pre tých, čo už niečo vedia a chceli by vedieť viac, pre tých, ktorí chcú konverzovať a všetci, ktorí chcú mať potešenie z nemčiny!


Neposkytujem vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, umožňujem prípravu na príslušný jazykový stupeň!


Vyberte si svoj stupeň znalosti nemeckého jazyka a získajte nasledovné vedomosti:

 

  • (podľa EU - dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf) :


  • Úplný začiatočník A1 - viem tvoriť jednoduché vety, rozumie m jednotlivým vetám, ak ide o jednoduché slová, viem prečítať krátke jednoduché texty, rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach. Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.


  • Základná úroveň (Začiatočník) A2 - rozumiem bežnej slovnej zásobe v súvislosti s rodinou, prácou, nakupovaním, mojim mestom. Viem nadviazať spoločenský kontakt, ale udržať dlhšiu konverzáciu je pre mňa ťažké. Orientujem sa v jednoduchých textoch, ako sú inzeráty, oznámenia, krátke správy, cestovný poriadok. Dokážem napísať jednoduchý text ako napr. list, oznam, poďakovanie.


  • Mierne pokročilý B1 - rozumiem obsahu televízneho programu, správ o aktuálnych udalostiach. Zvládnem bežné situácie, kde potrebujem komunikovať a rozumiem ako napr. počas cestovania, pri každodennom kontakte. Viem porozprávať jednoduchý príbeh a opísať svoje skúsenosti, plány. Viem napísať jednoduchý súvislý text o témach, ktoré ma zaujímajú a sú mi známe.  • Stredne Pokročilý B2 - porozumiem dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téma dostatočne známa. rozumiem väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe napísanej v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami. Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.  • Vyššie pokročilý C1 - rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Prečítam faktické a literárne texty a rozoznám rozdiely v štýle. Vyjadrujem sa plynulo, spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Jazyk využívam pružne, účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozvíjam vedľajšie témy a zakončujem reč vhodným záverom.  • Pokročilý C2 - nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania.Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka a abstraktné texty. Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusia ovládam svojrázne a hovorové výrazy. Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, ako napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.


V prípade Vášho záujmu o vyučovanie nemčiny odošlite nasledujúci kontaktný formulár.


 e-mail: z.malinikova@gmail.com

Telefónne číslo: +421905484942